213/30/7 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM
Email: congtytangiaphu@gmail.com
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN
TÂN GIA PHÚ
0938 900 114
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Danh Mục Sản Phẩm

LOADING IMAGES
Đà sắt 75x8x2.4m 4 ốp

TT Vật tư ĐVT Số lượng
  ĐÀ 75x75x6    
1  Đà L75 x 75 x 6 x 0,6m (1-ốp). Cây 1
2  Đà L75 x 75 x 6 x 0,8m (1-ốp). Cây 1
3  Đà L75 x 75 x 6 x 1,2m (0-ốp). Cây 1
4  Đà L75 x 75 x 6 x 1,2m (2-ốp). Cây 1
5  Đà L75 x 75 x 6 x 1,4m (2-ốp). Cây 1
6  Đà L75 x 75 x 6 x 1,8m (3-ốp). Cây 1
7  Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (0-ốp). Cây 1
8  Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (1-ốp). Cây 1
9  Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (2-ốp). Cây 1
10  Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (3-ốp). Cây 1
11  Đà L75 x 75 x 6 x 2,0m (4-ốp). Cây 1
12  Đà L75 x 75 x 6 x 2,2m (4-ốp). Cây 1
13  Đà L75 x 75 x 6 x 2,4m (0-ốp). Cây 1
14  Đà L75 x 75 x 6 x 2,4m (3-ốp). Cây 1
15  Đà L75 x 75 x 6 x 2,4m (4-ốp). Cây 1
16  Đà L75 x 75 x 6 x 2,6m (0-ốp). Cây 1
17  Đà L75 x 75 x 6 x 2,6m (3-ốp). Cây 1
18  Đà L75 x 75 x 6 x 2,8m (0-ốp). Cây 1
19  Đà L75 x 75 x 6 x 2,8m (3-ốp). Cây 1
20  Đà L75 x 75 x 6 x 3,0m (0-ốp). Cây 1
21  Đà L75 x 75 x 6 x 3,0m (3-ốp). Cây 1
22  Đà L75 x 75 x 6 x 3,2m (0-ốp). Cây 1
23  Đà L75 x 75 x 6 x 3,2m (3-ốp). Cây 1

 

TT Vật tư ĐVT Số lượng
  ĐÀ 75x75x8    
1  Đà L75 x 75 x 8 x 0,6m (1-ốp). Cây 1
2  Đà L75 x 75 x 8 x 0,8m (1-ốp). Cây 1
3  Đà L75 x 75 x 8 x 1,2m (0-ốp). Cây 1
4  Đà L75 x 75 x 8 x 1,2m (2-ốp). Cây 1
5  Đà L75 x 75 x 8 x 1,4m (2-ốp). Cây 1
6  Đà L75 x 75 x 8 x 1,8m (4-ốp). Cây 1
7  Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (0-ốp). Cây 1
8  Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (2-ốp). Cây 1
9  Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (3-ốp). Cây 1
10  Đà L75 x 75 x 8 x 2,0m (4-ốp). Cây 1
11  Đà L75 x 75 x 8 x 2,2m (0-ốp). Cây 1
12  Đà L75 x 75 x 8 x 2,2m (3-ốp). Cây 1
13  Đà L75 x 75 x 8 x 2,2m (4-ốp). Cây 1
14  Đà L75 x 75 x 8 x 2,4m (0-ốp). Cây 1
15  Đà L75 x 75 x 8 x 2,4m (3-ốp). Cây 1
16  Đà L75 x 75 x 8 x 2,4m (4-ốp). Cây 1
17  Đà L75 x 75 x 8 x 2,5m (0-ốp). Cây 1
18  Đà L75 x 75 x 8 x 2,6m (0-ốp). Cây 1
19  Đà L75 x 75 x 8 x 2,6m (3-ốp). Cây 1
20  Đà L75 x 75 x 8 x 2,8m (0-ốp). Cây 1
21  Đà L75 x 75 x 8 x 2,8m (3-ốp). Cây 1
22  Đà L75 x 75 x 8 x 3,0m (0-ốp). Cây 1
23  Đà L75 x 75 x 8 x 3,0m (3-ốp). Cây 1
24  Đà L75 x 75 x 8 x 3,2m (0-ốp). Cây 1
25  Đà L75 x 75 x 8 x 3,2m (3-ốp). Cây 1
26  Đà L75 x 75 x 8 x 4,0m (6-ốp). Cây 1

 

TT Vật tư ĐVT Số lượng
  ĐÀ U    
1  Đà U 100 - 0,5m. Cây 1
2  Đà U 100 - 0,8m. Cây 1
3  Đà U 100 - 0.7m. Cây 1
4  Đà U 100 - 1,0m. Cây 1
5  Đà U 100 - 1.1m. Cây 1
   Đà U 100 - 1.13m. Cây 1
6  Đà U 100 - 1.9m. Cây 1
7  Đà U 100 - 2.2m. Cây 1
8 Đà U120 x 2,0m Cây 1
9 Đà U120 x 2,5m Cây 1
10 Đà U120 x 3,0m Cây 1
11 Đà U120 x 3,5m Cây 1
12 Đà U140 x 2,0m Cây 1
13 Đà U140 x 2,5m Cây 1
14 Đà U140 x 3,0m Cây 1
15 Đà U140 x 3,5m Cây 1
16 U200x5lix2800 Cây 1
17 U200x8lix2800 Cây 1
18 U200x5lix3000 Cây 1
19 U200x8lix3000 Cây 1
20  Đà U 160 - 0,8m. Cây 1
21  Đà U 160 - 1,5m. Cây 1
22  Đà U 160 - 1,7m. Cây 1
23  Đà U 160 - 2,1m. Cây 1
24  Đà U 160 - 2,6m. Cây 1
25  Đà U 160 - 2,7m. Cây 1
26  Đà U 160 - 2,8m. Cây 1
27  Đà U 160 - 3,0m. Cây 1
28  Đà U 160 - 3,2m. Cây 1
25  Đà U 160 - 3,4m. Cây 1

Sản phẩm cùng loại